Peru

Peru

Můžete zdolávat nejvyšší tropické hory na světě, usadit se v hlavním městě nebo si prohlédnout oceán z kluzáku. Srdce se Vám však snadno rozbuší i bez námahy, až spatříte narůžovělé delfínovce v Amazonii, užasnete nad kondory ve vzdušných proudech nad kaňonem, namícháte si vlastní pisco nebo vstoupíte na ostrov vybudovaný z rákosu. Na trase naší cesty poznáte starobylé město Cuzco, vstupní bránu na Machu Picchu, odpočinete si a načerpáte posvátnou energii v údolí Sacred Valley. Na Machu Picchu Vás dopravíme přímo z Vašeho hotelu luxusním vlakem Hiram Bingham, během 3hodinové cesty si budete vychutnávat luxusní menu a krásné výhledy na kaňon. Jezero Titicaca Vás čeká na závěr pobytu, navštívíte rákosové plovoucí ostrovy a poznáte tradiční život domorodců na Isla Taquile.
creating amazing memories